publicerad: 2021  
orena orenade orenat
verb
o`rena
ofta perfekt particip göra oren
orena (något) orena (någonstans)
orenat avloppsvatten; många hav hotas av orenade ut­släpp från städer, industri och jord­bruk
spec. urinera
han fick böta för att ha orenat i port­gången
äv. bildligt, sär­skilt i religiösa och moraliska samman­hang
som förnekare an­sågs han orena den heliga platsen med sin blotta när­varo
belagt sedan 1541
orenaorenande