SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ornamente´ra verb ~de ~t orna·ment·er·arvanligen perf. part. förse med ornament arkit.konstvet.musiken ornamenterad, snidad jugendstolornamentera ngtsedan 1872Subst.:vbid1-271279ornamenterande, ornamentering