publicerad: 2021  
osäker osäkert osäkra
o|­säker
adjektiv
o`säker
1 vars ut­veckling inte är själv­klar om process eller dylikt
fram­tiden verkade osäker; en rad osäkra faktorer på­verkar vädret under helgen
äv. om faktum eller dylikt vars sannings­halt eller riktighet inte är fast­ställd
osäkra upp­gifter om an­talet om­komna
ta det säkra för(e) det osäkra se säker
belagt sedan 1627
2 som med­för fara av något slag
osäker (för någon)
kund­vagnen är en osäker sitt­plats för barn
belagt sedan 1541
3 som saknar självförtroende
osäker (någon/något/sats)
osäker (någon)
osäker (något)
osäker (sats)
osäker (om något)
en blyg och osäker ung man; hon är osäker på sig själv
äv. all­männare som saknar beslutsamhet eller kunskap i viss fråga
han är osäker på vem han egentligen älskar
äv. om handling eller dylikt
nervösa och osäkra rörelser
belagt sedan 1773