SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
o`säker adjektiv ~t osäkra o|­säker1vars ut­veckling inte är själv­klar om process e.d. admin.komm.JFRcohyponymoviss 1 fram­tiden verkade osäkeren rad osäkra faktorer på­verkar vädret under helgenäv. om faktum e.d.vars sannings­halt eller riktighet inte är fast­ställd JFRcohyponympreliminär osäkra upp­gifter om an­talet om­komnata det säkra för(e) det osäkrasesäker 2 sedan 16272som med­för fara av ngt slag NollJFRcohyponymotrygg 1 kund­vagnen är en osäker sitt­plats för barnosäker (för ngn)sedan 15413som saknar själv­förtroende admin.psykol.en blyg och osäker ung manhon är osäker på sig själväv. all­männaresom saknar beslutsamhet eller kunskap i viss fråga JFRcohyponymvillrådigcohyponymtveksam 1 han är osäker på vem han egentligen älskaräv. om handling e.d.nervösa och o­säkra rörelserosäker (på ngn/ngt/SATS), osäker (om ngt)sedan 1773