publicerad: 2021  
ovärdig ovärdigt ovärdiga
o|­värd·ig
adjektiv
o`värdig
inte god nog i något av­seende, t.ex. moraliskt el. socialt
(någon) ovärdig
ovärdig (någon/något)
ovärdig (någon)
ovärdig (något)
hon kände sig ovärdig sin plötsliga upp­höjelse; han kände sig ovärdig henne
belagt sedan 1346 (testamente upprättat av kung Magnus och drottning Blanka (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska ovärþogher