publicerad: 2021  
oxidation oxidationen oxidationer
ox·id·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
kemisk reaktion mellan syre och ett annat grund­ämne var­igenom en oxid bildas
oxidationsbeständig; oxidationsmedel; oxidationsprocess
oxidation (av något)
svart­färgning av silver beror på oxidation
äv. ut­vidgat det att ett ämnes atomer av­ger elektroner i sam­band med att ämnet under­går kemisk reaktion med syre el. annat ämne
belagt sedan 1795