SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1 preposition 1i läge mot ovan­sidan av ngt före­mål e.d. Nolltrutarna satt på taket och spanadehan bar barnet på sina axlaräv. för att an­ge placering i all­mänhetJFRcohyponym1i 1 sitta på sitt rum och läsabo på landetligga på ryggärtor på burkäv. mer abstraktha pengar på bankende är på vår sidahan grundade på­ståendet på en känd satssedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. pa, av äldre up a ’uppå’ 2med in­riktning mot Nollhon är arg på sin brortänk på ett talhälsa på grannenspec. med an­tydan om syfte e.d.resa på semesterbli bjuden på festgå på jaktäv. än mer abstrakt, särsk. för att på o­lika sätt modifiera verbhandlingenskaka på huvudetglänta på fönstretäta på en bröd­bitändra på gardin­uppsättningenpå det attför attngt åld.sedan 1409stadfästelse av gåva till västgötska Gudhems kloster utfärdad av väpnaren Gustaf Ragvaldsson (Svenskt Diplomatarium)3vid tiden för Nollpå morgonen är han ganska tröttpå ålderns höstpå sten­åldernpå slaget 12äv. i fråga om tid efter viss tid­punktönskas kaffe på maten?gång på gång kommer han och störhon skrev brev på brev hem till sina käraäv.för en tid av resa bort på en månadäv. i fråga om förfluten tidsedan jag har inte sett henne på flera årpå sistonesesistone sedan 1401fastebrev utfärdat av häradshövdingen i Dalarna Jöns Gerekasson (Svenskt Diplomatarium)4i fråga om NollJFRcohyponymbeträffande priset på cyklarhon är blind på ena ögatsedan 1430–50Konung Alexander5med (an­tydd) storlek av Nollen fisk på cirka tre kiloäv. distributivtper SYN.synonymper 1 en kött­bit på mansedan 1493öppet brev med räfstetingsdom utfärdat av biskop Olof i Västerås m.fl. (Diplomatarium Dalekarlicum)Beträffande ut­tryck av typen i/på Island, se stilruta för i.
2 adverb 1till o­medelbar beröring eller kontakt (med ngt) Nollta på klädernasätta på skyddetspec. i fråga om häftig beröringköra på en stolpesedan ca 1452Nya eller Karls-Krönikanfornsv. pa, uppa 2vidare (i o­förändrad om­fattning) Nolldet är bara att arbeta påhan gick på om sina bedrifter under jordenrunt­seglingensedan ca 16703med in­trädande skeende Nollpåannonspåbörjasätta på tv:näv.med på­tagligt resultat ofta med intensifierande inne­börd det frestar på att arbeta över varje kvälldet mulnade på fram­åt kvällensedan 1497Stockholms stads tänkeböcker