publicerad: 2021  
påhängsvagn påhängs­vagnen påhängs­vagnar
på·hängs|­vagn·en
substantiv
`hängsvagn
släp­vagn vars tyngd delvis vilar på dragfordonet
belagt sedan 1940