publicerad: 2021  
paketering paketeringen paketeringar
paket·er·ing·en
substantiv
[-kete´riŋ]
det att paketera
paketeringsmaskin
paketering (av något) (i något)
äv. om resultatet, sär­skilt med tanke på om­slaget
paketeringen var för klen
äv. om mot­svarande lokal
han är på paketeringen
belagt sedan 1921