SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
pane´l substantiv ~en ~er pan·el·en1träbeklädnad på vägg eller i inner­tak vanligen i form av bräd­fodring men äv. med skivor o.d. heminr.den mörk­bruna panelen på bortre väggensedan 1556av ty. Paneel, fornfra. panel med samma betydelse; av lat. pa´nis ’dörrfyllnad’ 2plan, av­gränsad yta med ngn upp­sättning instrument eller manöver­organ vanligen i form av en bräda el. en (del av en) vägg tekn.instrumentpanelmanöverpanelsedan 19633ut­vald grupp som är när­varande för att debattera eller besvara frågor vid informationssammankomst el. i radio- el. tv-program e.d.; ofta med placering på estrad e.d. längst fram i lokalen admin.m-med.yrk.frågepanelsmakpanelen panel av experteren panel av forskareen panel (av/med ngra)sedan 1958av eng. panel med samma betydelse; samma ord som panel 1 4personer som in­går i en panelstudie admin.sedan 1958