publicerad: 2021  
paper plural paper äv. papers, neutrum
substantiv
[pej´per]
var­dagligt (kortare) vetenskaplig upp­sats ofta för presentation på konferens
ett paper (om någon/något/sats)
ett paper (om någon)
ett paper (om något)
ett paper (om sats)
skriva ett paper; presentera ett paper
belagt sedan ca 1970; av engelska paper 'papper; upp­sats'