publicerad: 2021  
parafera paraferade paraferat
verb
parafe´ra
preliminärt under­teckna fördrag; om förhandlare eller dylikt; ofta bara med initialer
parafera något
avtals­utkastet paraferades i slutet av topp­mötet
belagt sedan 1826; av franska parapher med samma betydelse, till paraphe 'signatur'; av lat. para´graphus, se ur­sprung till paragraf
paraferaparaferande, parafering