SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
parafra´s substantiv ~en ~er para·fras·enfri om­skrivning eller om­diktning (av text) med bevarande av det huvud­sakliga ur­sprungliga inne­hållet språkvet.JFRcohyponymtravesti Eyvind Johnsons ”Strändernas svall” är en parafras på Odysséenäv. om om­skrivning i förtydligande syfte av en­staka ord el. ut­trycken möjlig parafras av ordet ”demokrati” är ”folkligt styre”äv. bildligt om icke-språkliga om­råden, spec. mus.fri bearbetning av (känd) melodi spec. äv. in­om bild­konstenreklamen arbetar gärna med parafraser på klassiska konst­verken parafras (av/på/över ngt/SATS)sedan 1786av grek. paraph´rasis ’om­skrivning’