SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
parkeringsvakt [-ke`-] substantiv ~en ~er park·er·ings|­vakt·enperson som (yrkesmässigt) håller upp­sikt över parkering av for­don och lämnar med­delanden om felparkerings­avgifter (”lappar”) m.m. trafik.JFRcohyponymlapplisa sedan 1927