publicerad: 2021  
partikamrat parti­kamraten parti­kamrater
parti|­kamr·at·en
substantiv
parti`kamrat
person som är med i samma parti som viss annan person
någons partikamrat partikamrat till någon några är partikamrater
han in­stämde i parti­kamratens åsikter
i plur. vanligen med inne­börd av ömse­sidighet
de är parti­kamrater
belagt sedan 1870