publicerad: 2021  
pasma pasman pasmor
pasm·an
substantiv
pas´ma
del av garn­härva
ur­sprungligen om ett mått för garn i en garn­härva historiskt
belagt sedan ca 1635; sv. dial. pasma; av finskt el. slaviskt urspr.