SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
passa´bel adjektiv ~t passabla pass·abelsom har till­räckligt goda egenskaper men knappast mycket mer admin.allmän värderingett passabelt hotell­rum för 400 kr nattensedan 1716av fra. passable med samma betydelse, till passer ’duga’; jfr passa, passera