SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
persona`lorganisation substantiv ~en ~er pers·on·al|­org·an·is·at·ion·envanligen plur. facklig organisation (av visst slag) av an­ställda på en arbets­plats ofta (i plur.) med tanke på samtliga fackliga representanter admin.arb.arbetstids­förkortningen genom­fördes efter sam­råd med personalorganisationernasedan 1926