publicerad: 2021  
personligen
pers·on·lig·en
adverb
perso´nligen
i egen person
över­befälhavaren var personligen när­varande; chefen ville personligen ut­föra kontrollen
äv. försvagat, ibland som ren markering el. för att förtydliga för egen del
jag vet att inte alla håller med, men personligen an­ser jag ...
belagt sedan 1488 (Stockholms Stads Jordebok 1474–1498); fornsvenska personliga