publicerad: 2021  
pi pi:et, plural pi:n el. pi, bestämd plural pi:na
substantiv
det tal som an­ger förhållandet mellan längden av en god­tycklig cirkels periferi och längden av dess diameter och som tecknas π
det vanliga närme­värdet för pi är 3,14
belagt sedan 1888; av pi, namn på grek. bok­stav (π)