publicerad: 2021  
pikareskroman pikaresk­romanen pikaresk­romaner
pikar·esk|­rom·an·en
substantiv
pikares`kroman
roman som skildrar brokiga äventyr och händelser, som följer slag i slag utan något logiskt sam­band med var­andra ofta med en skälm som huvud­person
en pikareskroman (om någon/något/sats)
en pikareskroman (om någon)
en pikareskroman (om något)
en pikareskroman (om sats)
Don Quijote, världs­litteraturens mest berömda pikaresk­roman
belagt sedan 1888