publicerad: 2021  
planering planeringen planeringar
plan·er·ing·en
substantiv
plane´ring
det att planera
planeringsavdelning; planeringskonferens; planeringssektion; familjeplanering; långtidsplanering; samhällsplanering
planering (av något/sats)
planering (av något)
planering (av sats)
god planering; nog­grann planering; brist­fällig planering; lång­siktig planering; ta med en fråge­stund i planeringen; hon del­tog i planeringen in­för om­läggningen
spec. om ordnande av olika detaljer till en helhet
äv. om färdiga planer eller dylikt
planeringen finns i den här pärmen
belagt sedan 1855