publicerad: 2021  
platinaskiva platinaskivan platinaskivor
plat·ina|­skiv·an
substantiv
[-ti`-] el. [pla`t-]
ut­märkelse som delas ut av skiv­bolag till artister vars in­spelningar har sålt i ett stort an­tal exemplar i Sverige vanligen 40 000 album
belagt sedan 1980-talet