publicerad: 2021  
polsk polskt polska
pol·ska
adjektiv
[på´l-] el. [pål´-]
som har att göra med Polen
polsk riks­dag se riksdag
belagt sedan 1539 i sin nuv. form; jfr fornsvenska polnisker; jfr äv. polack; idiomet polsk riksdag (1712) syftar på de kaotiska förhållandena i den polska riks­dagen 1652–1791, då varje med­lem hade veto­rätt