publicerad: 2021  
portfölj portföljen portföljer
port·följ·en
substantiv
portföl´j
1 (rektangulär) relativt platt väska som i första hand är av­sedd för böcker, skrivmateriel, dokument och dylikt
dokumentportfölj; läderportfölj
sex allvarliga herrar med svarta portföljer
spec. om en sorts mapp el. portfölj som an­vänds in­om ramen för portfolio­metoden (portfölj­metoden)
minister utan portfölj se minister
belagt sedan 1758; av franska portefeuille med samma betydelse, till porter 'bära' och feuille '(pappers)blad'
2 (före­tags eller persons) inne­hav av värde­papper
ibland äv. om samling av grafiska blad eller dylikt (el. mot­svarande mapp)
ibland äv. all­männare
en portfölj med produkter som snart kommer att lanseras på marknaden
belagt sedan 1868