SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
positivis´tisk adjektiv ~t pos·it·iv·ist·isksom har att göra med positivismen admin.fil.vetenskapl.spec.som bygger på positivismen en positivistisk av­handling med mycket statistik och tabellersedan 1874