SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
postgymnasial [-a´läv.pås`t-] adjektiv ~t post|­gymn·asi·alsom följer efter av­slutade gymnasie­studier admin.pedag.SYN.synonymeftergymnasial postgymnasial ut­bildningsedan 1963till post- och gymnasial