publicerad: 2021  
postilla postillan postillor
post·ill·an
substantiv
postill`a
andakts­bok med ut­läggningar kring bibeltexter
belagt sedan 1528; av medeltidslat. postill´a med samma betydelse; till lat. pos´t ill´a (ver´ba tex´tus) 'efter dessa (textens ord)' (dvs. in­ledningen till textförklaringen)