publicerad: 2021  
potentat potentaten potentater
pot·ent·at·en
substantiv
potenta´t
ibland något ned­sättande person i inflytelse­rik ställning
JFR pamp 1
någon lokal potentat ordnade så att hans fru ock­så fick jobb i kommunen
en viss potentat sär­skilt i polemiska samman­hangdjävulenNN har läst mitt senaste in­lägg som en viss potentat läser Bibeln
belagt sedan 1538; av lat. potenta´tus med samma betydelse; till potens