publicerad: 2021  
prefekt prefekten prefekter
pre·fekt·en
substantiv
prefek´t
administrativ före­ståndare för hög­skole­institution
prefektur; institutionsprefekt
prefekt (för/vid något)
prefekt (för något)
prefekt (vid något)
väljas till prefekt; prefekten måste skriva på ansöknings­handlingarna
äv. om den franska mot­svarigheten till lands­hövding
belagt sedan 1826; av lat. præfec´tus 'före­ståndare'