SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
prenumeration [-∫o´n] substantiv ~en ~er pre·numer·at·ion·endet att prenumerera m-med.JFRcohyponymabonnemang prenumerationsavgiftårsprenumerationteckna en prenumerationsäga upp sin prenumerationhan fick en prenumeration på tidningen i jul­klappäv. om mot­svarande periodiska av­giftbetala prenumerationenprenumeration (på ngt)sedan 1732