SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1presen´t substantiv ~en ~er pre·sent·enföre­mål e.d. som ges som gåva vanligen i form av ngt före­mål Nollpresentaffärpresentpapperfödelsedagspresentfå en presentge presenterhon fick en choklad­ask i presenten present (från ngn) (till ngn)sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)fornsv. present; av fra. présent med samma betydelse, till présenter ’över­lämna; före­ställa’; av lat. præsenta´re ’visa’, till præ´sens ’när­varande’; jfr presens
2presen´t adjektiv, neutr. ~ pre·sentnär­varande (i minnet) af.JFRcohyponymaktuell han hade inte alla detaljerna presentasedan 1888av fra. présent med samma betydelse; till presens