publicerad: 2021  
kommentar kommentaren kommentarer
kom·ment·ar·en
substantiv
kommenta´r
ut­talande som ut­trycker personlig in­ställning eller ut­gör förklaring till ett annat ut­talande eller till händelse särsk. i mass­medier
expertkommentar; presskommentar
en kommentar (till/om något/sats)
en kommentar (om något)
en kommentar (om sats)
en kommentar (till något)
en kommentar (till sats)
de första kommentarerna till valresultatet; "Inga kommentarer", sade stats­ministern
ibland i ut­tryck som an­ger en negativ attityd
han fällde en vass kommentar; en besk kommentar; elaka kommentarer
äv. i var­daglig kommunikation
en och annan kommentar om grå­vädret
belagt sedan 1759; av tyska Kommentar med samma betydelse; av lat. commenta´rius (lib´er) 'förklarande (bok)'; jfr ur­sprung till kommentera