SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
pri`sbildning substantiv ~en ~ar pris|­bild·ningprocess som leder till en viss pris­nivå och som i en marknads­ekonomi väsentligen styrs av sam­spelet mellan ut­bud och efter­frågan ekon.prisbildning (för ngt)sedan 1888