SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
produktionsapparat [-∫o`ns-] substantiv ~en ~er pro·dukt·ions|­ap·par·at·enan­ordningar för (stor­skalig) produktion särsk. in­om ett land tekn.stora delar av produktionsapparaten stod stilla under strejkensedan 1922