SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
proportionalitet [-∫onalite´t] substantiv ~en pro·port·ion·al·itet·endet att vara proportionell utstr.det är svårt att upp­nå exakt proportionalitet mellan o­lika grupper när det gäller politisk representationäv.rimligt förhållande det måste finnas proportionalitet mellan strids­åtgärderna och konfliktens målproportionalitet (mellan ngra), proportionalitet (med ngt)sedan 1750