SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1pseudonym [psevdony´m] substantiv ~en ~er pseudo·nym·enpå­hittat (författar)namn litt.vet.språkvet.bak­om pseudonymen Ernst Ahlgren dolde sig författarinnan Victoria Benedictssonpseudonym (för ngn), (under) pseudonymsedan 1818till pseudo- och grek. on´yma (on´oma) ’namn’; jfr anonym, 1homonym, namn
2pseudonym [psevdony´m] adjektiv ~t pseudo·nymsom publicerats under annat författar­namn än det verkliga mindre brukl.litt.vet.en pseudonym diktsedan 1837