SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
public service [pablik sö´rvis] substantiv, ingen böjning, n-genus publ·ic serv·iceradio- och tv-utbud med bred ämnesmässig täckning och in­riktning på stora lyssnar- och tittar­grupper och med ton­vikt på både information och under­hållning m-med.public service-företagsedan 1983av eng. public service med samma betydelse