SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
pump substantiv ~en ~ar pump·enmekanisk eller teknisk an­ordning för transport av vätska genom rör vanligen från lägre till högre nivå verkt.pumphandtagpumpkolvcirkulationspumphandpumplänspumpmjölkpumpsugpumpvattnet forsade ur pumpenkyl­vätskan drivs fram i en sluten krets med hjälp av en elektrisk pumpäv. om liknande an­ordning för komprimering el. förtunning el. transport av luft och an­dra gasercykelpumpfotpumpvakuumpumpvärmepumpgå/åka på pumpenmiss­lyckasvard.mästarna gick på pumpen mot ett botten­lag; skol­ministern gick på pumpen med sitt för­slag till ett nytt betygs­system sedan 1453 (i sammansättn. -makare, som till­namn)Stockholms Stads Jordebok 1420–1474fornsv. pump; av lågty. pumpe, nederl. pomp; av spa. bomba med samma betydelse; urspr. ljud­härmande