SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
rätt`skänsla substantiv ~n rätts|­kän·slan(intuitiv) upp­fattning om vad som är rätt särsk. hos den en­skilda människan; ofta i mots. till en formalistisk tillämpning av gällande lag jur.JFRcohyponymrättsuppfattningcohyponymrättsmedvetande den naturliga rättskänslanhans rättskänsla kränktessedan 1820