publicerad: 2021  
rödförskjutning röd­förskjutningen
röd|­för·skjut·ning·en
substantiv
`dförskjutning
sär­skilt fysik, astronomi förskjutning mot längre våg­längder (dvs. mot rött) av ljuset från en ljus­källa som av­lägsnar sig från en iakt­tagare dvs. mot rött
röd­förskjutningen i spektra hos galaxerna brukar tolkas som ett bevis för universums expansion
belagt sedan 1923; jfr tyska Rotverschiebung med samma betydelse