publicerad: 2021  
rön rönet, plural rön, bestämd plural rönen
rön·et
substantiv
ny upp­täckt eller observation in­om visst om­råde; oftast resultatet av under­sökning el. experiment
forskningsrön
rön (om någon/något/sats)
rön (om någon)
rön (om något)
rön (om sats)
medicinska rön; nya rön in­om barnpsykiatrin
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska rön 'rön; försök; erfarenhet; bevis'; nord. ord, besläktat med grek. er´euna 'under­sökning'