SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
rös`ta verb ~de ~t röst·arav­ge sin röst vid (större el. mindre) val samh.sese1röst 2 poströstarösta jarösta nejrösta på regerings­partiethon röstade mot för­slagetibl. med ton­vikt på resultatetvanligen med partikel, särsk.bort, fram, ner väljarna röstade bort regeringenväljarna röstade fram flera unga kandidaterde röstade ner för­slagetäv. all­männareut­tala sitt stöd för visst beslut jag röstar för att vi går på bio i­kvällrösta (ngt), rösta (på ngn/ngt), rösta (för/mot/om ngn/ngt/att+V/SATS), rösta (bort/fram/ner ngn/ngt)rösta blanktlämna in en tom röst­sedeloch därmed undgå att ta ställning mellan de olika alternativenrösta med fötternase1fot 1 sedan 1519Stockholms stads tänkeböckerfornsv. rösta um kring ’hålla om­röstning’ Subst.:vbid1-304851röstande, vbid2-304851röstning