publicerad: 2021  
rabbin rabbinen rabbiner
rabb·in·en
substantiv
rabbi´n
(titel för) judisk församlings­anställd med upp­gift att bl.a. vara rätt­skipare och förkunnare
överrabbin
belagt sedan 1614; till rabbi