SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
rabia´t adjektiv, neutr. ~ rabi·ato­kontrollerat ur­sinnig admin.psykol.han blev all­deles rabiat när hans bi­sysslor kom på talibl. all­mänt förstärkandeJFRcohyponymfanatisk en rabiat nationalistäv. om handling e.d.rabiata kravrabiata ut­fallsedan ca 1885av ty. rabiat med samma betydelse; till rabies