publicerad: 2021  
ragnarök ingen böjning, neutrum el. utrum
ragna|­rök
substantiv
[raŋ`na-]
världens under­gång enl. nordisk mytologi
ragnaröksstämning
atom­bomben inne­bär att mänskligheten måste leva med hotet om ragna­rök
belagt sedan 1746; efter isl. ragna ro̧k 'makternas öde; guda­skymning'