SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ra`mberättelse substantiv ~n ~r ram|­be·rätt·els·enöver­ordnad berättelse som inne­håller en el. flera kortare berättelser litt.vet.ramberättelsen ger romanen två tids­plan”Tusen och en natt” består av en mängd sagor samman­hållna av en ramberättelseen ramberättelse (om ngn/ngt/SATS)sedan 1903