SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ramm substantiv ~en ~ar ramm·enspetsig ut­byggnad under vatten­ytan av örlogs­fartygs för av­sedd att riva upp fientliga far­tygs bottnar histor.mil.sjö.JFRcohyponymbulb sedan 1875av ty. Ramm med samma betydelse, urspr. ’bock’; besl. med 2ram