publicerad: 2021  
rapportera rapporterade rapporterat
verb
rapporte´ra
1 lämna rapport om något
direktrapportera; liverapportera; återrapportera; rapportör
någon rapporterar (om någon/något/sats) (för/till någon)
någon rapporterar (om någon) (för någon)
någon rapporterar (om någon) (till någon)
någon rapporterar (om något) (för någon)
någon rapporterar (om något) (till någon)
någon rapporterar (om sats) (för någon)
någon rapporterar (om sats) (till någon)
någon rapporterar (något/sats) (för/till någon)
någon rapporterar (något) (för någon)
någon rapporterar (något) (till någon)
någon rapporterar (sats) (för någon)
någon rapporterar (sats) (till någon)
rapportera från krigs­området; 400 personer rapporterades saknade; det rapporterades vindar av orkan­styrka
spec. (i militära samman­hang) med av­seende på den egna när­varon
åter­lämna ut­rustningen och rapportera till kompanibefälet
äv. all­männare
hon rapporterade allt skvallret till väninnan
belagt sedan 1634; av franska rapporter med samma betydelse; till lat. re- 'åter' och apporta´re 'föra med sig'; jfr ur­sprung till apportera
2 an­mäla (någon) för förseelse
någon rapporterar någon (för någon)
de blev rapporterade för rektor
belagt sedan 1855
rapporterarapporterande, rapportering