SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
rapporte´ra verb ~de ~t rap·port·er·ar1lämna rapport om ngt komm.mil.seserapport 1 JFRcohyponymredogöra rapportera från krigs­området400 personer rapporterades saknadedet rapporterades vindar av orkan­styrkaspec. (i militära samman­hang) med avs. på den egna när­varonåter­lämna ut­rustningen och rapportera till kompani­befäletäv. all­männarehon rapporterade allt skvallret till väninnanrapportera (om ngn/ngt/SATS) (för/till ngn/ngt), rapportera (ngt/SATS) (för/till ngn/ngt)sedan 1634av fra. rapporter med samma betydelse; till lat. re- ’åter’ och apporta´re ’föra med sig’; jfr apportera 2an­mäla (ngn) för förseelse komm.de blev rapporterade för rektorrapportera ngn (för ngn)sedan 1855Subst.:vbid1-293211rapporterande, vbid2-293211rapportering