SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
rapportera in´ verb rapporterade rapporterat rap·port·er·aräv. fast sammansättn., seinrapportera sända rapport om ngn el. ngt, ofta till ngn central komm.50 nya fall av salmonella har rapporterats inrapportera in ngt (till ngn/ngt)sedan 1893Subst.:vbid1-888778inrapporterande, vbid2-888778inrapportering